Privacybeleid

Privacy Policy

 

Privacy beleid Mystery-koi.nl

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22-04-2019

 

Wijverkopenwitgoed, gevestigd te Medemblik.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van wijverkopenwitgoed.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat wijverkopenwitgoed.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

wijverkopenwitgoed.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Contactgegevens:

Telefoon +31627842293

E-mail: info@wijverkopenwitgoed.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

wijverkopenwitgoed.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Betalingsgegevens

– Factuuradres

– IP-adres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

 

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

wijverkopenwitgoed.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijverkopenwitgoed.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

wijverkopenwitgoed.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het reserveren/aankopen van producten en/of diensten

– Het reserveren/aankopen van apparaten

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

– U de mogelijkheid te bieden uw vragen in te dienen middels een contactformulier

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over nieuwe en/of wijzigingen van onze diensten en producten per e-mail of via social media

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– wijverkopenwitgoed.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

wijverkopenwitgoed.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. U kunt hierbij denken aan de fiscale bewaarplicht van zeven jaren voor betaalgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wijverkopenwitgoed.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde Secure server van wijverkopenwitgoed.nl of die van een derde partij.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wijverkopenwitgoed.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wijverkopenwitgoed.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op website van derden die door middel van links met onze websites verbonden zijn. Wij kunnen daarom ook niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare/veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

wijverkopenwitgoed.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door wijverkopenwitgoed.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@wijverkopenwitgoed.nl

 

 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Wijverkopenwitgoed.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen door simpelweg een email aan ons te sturen, info@wijverkopenwitgoed.nl U kunt hiervoor ook ons contactformulier gebruiken.

 

Contactgegevens:

wijverkopenwitgoed.nl

tel: +31627842293
Hoorn Noord-Holland