Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WIJVERKOPENWITGOED

§ 1 Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden
§ 2 Sluiten van overeenkomst
§ 3 Beschikbaarheid en levering van producten
§ 4 Prijs
§ 5 Betalingsmogelijkheden
§ 6 Eigendomsvoorbehoud
§ 7 Aansprakelijkheid
§ 8 Fabrieksgarantie

§ 9 Omruilgarantie

§ 1 Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden
1. Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, in het bijzonder voorwaarden van klanten, zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons schriftelijk zijn erkend.

§ 2 Sluiten van overeenkomst
1. U kunt in het kader van de Online Shop afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en door aanklikken van de button “in winkelmand” in een elektronische winkelmand plaatsen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand wanneer u alle voor de verwezenlijking van de overeenkomst noodzakelijke gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis hebt genomen van deze voorwaarden en de button “Bestelling plaatsen” hebt aangeklikt. Hiermee sluit u de koopovereenkomst met Wijverkopenwitgoed op basis van de hier beschreven algemene voorwaarden. Totdat u deze button hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen.
2. Nadat u uw bestelling hebt gedaan, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van uw bestelling vermeld. De Algemene Voorwaarden zijn u tijdens uw bezoek aan onze website aangeboden ter inzage. Voor zover u niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van uw bestelling en deze Algemene Voorwaarden hebt uitgeprint en/of ergens anders hebt opgeslagen, raden wij u aan deze e-mail uit te printen en op te slaan. Onzerzijds vindt geen opslag plaats. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont alleen aan dat uw bestelling bij ons is binnengekomen.
3. Wijverkopenwitgoed kan de met u gesloten koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien een gedeelte van de bestelling of alle bestelde producten toch niet leverbaar blijken te zijn, ondanks dat op de website vermeld staat of stond dat deze producten op voorraad zijn. Dit kan voorkomen in het geval dat de voorraad na de bestelling alsnog leeg raakt, het product niet langer aangeboden wordt of er anderszins redenen zijn die de levering onmogelijk maken. U ontvangt van ons een e-mail indien dit zich voordoet. Indien de bestelling vooruitbetaald is, zal dit bedrag zo snel mogelijk worden overgemaakt op uw rekening.

§ 3 Beschikbaarheid en levering van producten
1. Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling om wat voor reden niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Daarover zullen wij u dan onverwijld per e-mail informeren.
2. Is het door u bestelde product of zijn de door u bestelde producten beschikbaar, dan streeft Wijverkopenwitgoed er naar om binnen 24 uur te leveren op het door u aangegeven adres na binnenkomst van uw bestelling.
3. Bij bezorging wordt het door u bestelde product of de door u bestelde producten afgeleverd tot begane grond. Andere etages behoren niet tot de mogelijkheden.

§ 4 Prijs
1. Alle prijzen die voor producten in de Online Shop genoemd worden zijn onder voorbehoud van zetfouten.
2. Wij bezorgen gratis binnen een straal van 25 kilometer vanaf Hoorn. Buiten deze straal berekenen wij verzendkosten.

§ 5 Betalingsmogelijkheden
1. U kunt de betaling op verschillende betalingswijzen voldoen:
– Contant (aan de bezorger bij levering)
– PIN (bij levering)
– iDEAL (webshop)
– Paypal (webshop)
2. Wij behouden ons het recht voor het gebruik van de bovengenoemde betalingswijzen per individu te beperken tot één of meer betalingswijzen.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud
Totdat er volledig is betaald blijven de geleverde producten volledig eigendom van Wijverkopenwitgoed.

§ 7 Aansprakelijkheid
1. Wijverkopenwitgoed levert producten in goed functionerende staat. Indien het geleverde product, bij levering, niet overeenkomt met de gemaakte afspraken (bij schade door bezorging en/of een onverhoopt defect), is Wijverkopenwitgoed aansprakelijk. In dit geval zal Wijverkopenwitgoed binnen een redelijke termijn het product naar behoren herstellen of vervangen.
2. Bij de aanschaf van het product kan het altijd mogelijk zijn dat er, vooraf aan de koop, al sprake is van lichte beschadigingen. Hetzij lichte fabrieksschade en of verpakkingsschade. Wijverkopenwitgoed kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade ontstaan door gebruik van de klant.
3. Wijverkopenwitgoed is nimmer aansprakelijk voor welke vorm van schade ingeval van schade en slijtage door toedoen en of gebruik van de klant.
4. Wijverkopenwitgoed is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld aan de kant van Wijverkopenwitgoed.
5. Indien Wijverkopenwitgoed om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.
6. Aan, door medewerkers van Wijverkopenwitgoed gedane uitingen, kunnen geen rechten worden ontleend.

§ 8 Fabrieksgarantie

Wanneer u een product bij ons koopt, heeft u recht op de  fabrieksgarantie. Dit houdt in dat een product gedurende een bepaalde periode naar behoren moet functioneren, en de duur van deze periode verschilt per product (minimaal 12 maanden). Wanneer een product een defect vertoont dat niet redelijkerwijs te verwachten valt (denk aan fabricagefouten en bepaalde defecten die niet te relateren zijn aan de ouderdom of slijtage van het product) kunt u direct contact opnemen met de fabrikant. De fabrikant dient het product te herstellen of hiertoe een gecertificeerd reparatiebedrijf in te schakelen. Vaak zal in het geval van groot witgoed zoals wasmachines, koelkasten en inbouwapparatuur de monteur bij u aan huis komen om het probleem te verhelpen. In het geval van kleinere apparaten kan u worden verzocht deze op te sturen.

§ 9 Omruilgarantie

Onze apparaten hebben geen omruilgarantie mocht u niet tevreden zijn met het product; Indien u het product in gebruik heeft genomen verliest hij zijn nieuwwaarde en kan deze niet geretourneerd worden.